Concerts On The Slope
Into Ingawe

Into Ingawe

Size : 4.14MB
Sample Rate : 320KbpsDownload MP3


[Verse 1]
Ndandisemnyameni
Ndingaboni nalomnyango
Kwabalek' iinsuku
Ndikhangela indlela yophuma

[Pre-Chorus]
Kwenzek' ismanga amaphupho afezeka
Kwavela kwalunga yonk' into
Ndancedwa yinkolo nentsebenzo
Noguqa ngedolo kuBawo

[Chorus]
Hhayi into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

[Post-Chorus]
Into ingawe, ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel' amandla
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel' amandla

[Verse 2]
Iminqweno yethu ivakele
Intando anayo ingango lwandle
Ingomso lethu liyathembisa
Kumele sikwazi ukubekezela

[Pre-Chorus]
Kwenzek' ismanga amaphupho afezeka
Kwavela kwalunga yonk' into
Ndancedwa yinkolo nentsebenzo
Noguqa ngedolo kuBawo

[Chorus]
Hhayi into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

[Post-Chorus]
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel' amandla
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel' amandla

[Outro]
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso ukuvuka kungaphel' amadla


Share